ข้ามไปที่เนื้อหา

It's time for the minor teams to take action in the 3v3 "DragonWorld Minor Tour 2023 - Season 1"


D-TROY

กระทู้แนะนำ

อ่านเวอร์ชันภาษาไทย

image.thumb.png.86a8b676a34eacd6e5bf632fd5a65ae2.png

It's time for the minor 3v3 teams to take action for Season 1...
"DragonWorld Minor Tour 2023" 
The Dragon World's extraordinary war was born.
Which team will be the strongest? Come and prove it!

 

►[Register Here]◄

Open Registration: September 15-22 

After registration, players please add this Discord or LINE friend:

image.png.31ba21e8202ae18b38550b107768c89f.png

Discord Username: [ @beefreelife ]

 

Participation and match-up of competing teams

 • The competition will open for applications for 32 teams, if the number of teams that apply exceeds the set number; Teams will be allocated according to the time of application and the most accurate and complete information first, respectively:
  Example
  Team 32 applied at  21:00 on 20 Sep, had duplicate classes = Not entitled to participate
  Team 33 applied at 22.00 on 21 Sep, Complete and correct info = Received the right to be the 32nd team instead
 • Match-up team on October 6, at 21:00 UTC+8. The matching process is as follows:
  - Processed through Challonge website.
  - Random names of all 32 eligible teams, 3 times.

  - The website's system will automatically match you to the competition.
  Watch the livestream match-up team on Discord: M4 Dragon World Tour

Competition dates

 • Join Discord for the tournament on September 29, 2023
 • Competition Line Announcement: September 29, 2023
 • Round of 32 teams starts on October 3, 2023 at 9:00 UTC+8 onwards
 • Round of 16 teams to the Grandfinals starts on October 10, 2023, at 9:00 UTC+8 onwards

 

Map for competition

Green Area: Safe zone for players' preparation
Teleport to NPC : <Potion Merchant> Juyakcheong Map: Arena

Y7Jkgi2YsyrqkC7VxltRgKde14oKTUJODZC_4tSKtSBr-6VumfiAGrT75kRFHfaQc3BDKhEzzyA8pbU36U6-BomisAqhv6d3-QJe-NWiSfHIf-n591Pog_LYx0iXPOsJdm6r7c-RO_wO_crJ0aM07lY


Red Area: field for competition

kMLwLTlvzmmVTi3TL9iw1iF4mHeMxHhRitOIaWnqBPeg_EOIxqp5hBrBmJasyRp3vrNHlJX0dX2I8-Jly3oMacwyJkJak2gl4IQiagDLYg336E8_H3jhW_7YVnkfvzxiD3NH-dZLiSH8Kp42wZyHhvQ

 

Rules of DragonWorld Minor Tour 2023 

image.thumb.png.cee0d2e6ffba341a7635630262e65079.png

 • The tournament will be a 3v3 PVP format with a total of 32 teams competing.
 • Compete within the test server. ("tour server") where characters and items will be transferred from the live server after the latest maintenance date, which is September 26, 2023, at 3:00 PM (UTC+8)
 • The team must comprise 3 members and not allow for substitute players in the team. They don't all have to be from the same clan, but each member must be a different class (Warrior, Sorcerer, Taoist, Arbalist, or Lancer) Character classes must be completed to swap before applying. Therefore, once the team has been submitted, it is not allowed to change the name of the character, occupation, and team members.
 • Character level is limited to 90 levels or above
 • All players' IDs must have a history of top-ups in the system totaling not more than 30,000 points (≈842.39 USD) but not less than 1,000 points (≈29 USD) from the first day of the game's service until the current date.
 • No limit for equipment and used items
 • In competition, participation in the competition is limited to only 1 character per 1 party, which means cannot join other competition teams. And limited to characters of level 100 and above
 • From 21:00 - 21:10 (UTC+8), all teams must be in the green area for the team to inspect the players participating in the competition.
 • Players must prepare items before the live server maintenance period, such as medicines, equipment, etc., because the tour server will be prohibited from attacking monsters and bosses in various areas, including crafting. But can still buy potions from the NPCs of the Arena map and can switch items taken from the live server at any time, such as Spirits, Magic Stone, Mystical Piece, etc. Do not craft on the tour server.
 • The team will call the teams participating in the competition to be stationed in the red area by notifying through the Discord of the Dragon World Minor Tour 2023
 • During the period before the start of the competition. After the players are in the area, both teams will have to go back to the character selection screen again to reset Ultimate Skill
 • When the racing team is fully stationed in the red area and the GM character walks off the field That means it's a signal to start the race immediately. The time limit for the competition is no more than 5 minutes.
 • In case the character dies, Taoist can be used to revive and can continue playing normally, but if the player leaves the field for any reason, it will not be able to return to the field again.
 • The format of the competition is in Single Elimination, in the general round (32 teams to 16 teams) and Quarterfinals will be decided by Best of 1 (The team that wins first, will advance to the next round immediately)
 • The decision of the Semi-finals (4 teams) and Bronze Match will compete in the Best of 3 (the team that gets 2 out of 3 points will win) and the Grandfinals will compete in the Best of 5 (the team that gets 3 out of 5 points will win)
 • Points decision by the team with no characters left in the field, that team is defeated.

Regulations for sharing game screens within Discord for tournaments

 • Players from all 32 teams signed up for the tournament. Must join a Discord server for competition and add this Discord Username as a friend: [ @beefreelife ]
 • The team leader and members of the clan must prepare and join in the Voice Channel room provided by 21:00 PM - 21:15 PM (UTC+8)
 • When it's time for a team round, all players will need to share their screens to re-check and use for Live Stream via Facebook Page
 • In-game sound settings:
  - Mute background music
  - Turn on sound effects by 50%.
  - Show character name all the time
 • After each match ended, let the next team players prepare for the start of the next match for the flow of organizing the program.
 • If a character on a team encounters a problem dropping out of the game while playing; The competition will continue. Players who have dropped out of the game can still log back in to continue playing.
 • If the PVP system or server encounters a problem during the match causing unable to compete in that round, such matches will be re-matched again.

Prohibitions and Penalties

The team's decision is final, according to the following details:

[Penalty for general]

 • During the tournament, if players have acts that convey negative intent towards DragonWorld's game services and activities, the Freelife team reserves the right to ban the character on the main server for 7 days and immediately disqualify that competitive team.
 • After a player has logged into the game, must be teleported to the Arena map immediately. Do not go to any other map. If detected, the Freelife team reserves the right to disqualify that competitive team immediately.
 • If you have questions about the rules of the competition or actions that are not allowed within the game can immediately ask the moderator team; To avoid the problem of being penalized and disqualified from participating in the competition.

[Penalty for sharing game screens within Discord for tournaments.]

 • If the players do not prepare in the Voice Channel room at the appointed time. Your team will be disqualified and out of the competition immediately.
 • If it's time for that round, the player has not entered the Duel Arena room for more than 10 minutes, the team will immediately disqualify that team.

[Prohibited for all teams]

If there is a violation of this prohibited list, players will be immediately disqualified from the competition. (There may be some restrictions in the list that need further consideration):

 • Players who are not involved in the round are prohibited from entering the red area.
 • All players participating in the tournament are prohibited from beating monsters or bosses in the tournament server.
 • Do not attack outside the red area. If found, a warning will be given. And if it is repeated, it will be considered a penalty of disqualification from the competition.
 • Do not craft potions or items within the tour server. (ban and disqualification)
 • Do not use Gold to randomize or purchase items in the shop within the tour server. The team will check the amount of Gold after transferring character data back from the live server.
 • Do not upgrade or enhance items in the tour server.
 • Crafting, merging, unsealing, or trading items on the competitive server is prohibited.
 • Do not collect Ultimate Skills from any monsters or puppets before the start of the match. (disqualified for the whole team)
 • Players are prohibited from jumping or skydiving across the field in a harassing manner. (ban and disqualification)
 • Do not disrupt the competition. (Ban character for 7 days in the live server and disqualify all future races)
 • Players are prohibited from entering the competitive server that is not at the time of the competition or as specified by the team.
 • Do not do any actions that will change the character to be stronger or better within the tour server. After the data has been transferred back to the main server, the information must be the same in every part. the Freelife team will check the information every day after the competition is over.

 

 

Tournament Prizes

Reward that players within the team will receive items according to the list individually.

image.thumb.png.cfcc90f68f837509bf07d4298b9c5a3e.png

Champions (1st)
Gold 50000
DarkSteel 5000000
Copper 10000000
[E] Sealed Weapon Box 1
[E] Sealed Armor Box 3
Newest Mount 1
Legendary Spirits - Dark Crown Prince Wooska 1
[ L ] Steel 70
[L] Evil Minded Orb 70
[L] Moon Shadow Stone 70
[L] Quintessence 70
[L] Exorcism Bauble 70
[L] Platinum 70
[L] Anima Stone 70
[L] Illuminating Fragment 70

 

1st Runner-up
Gold 30000
DarkSteel 2000000
Copper 5000000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1
[E] Sealed Weapon Box 1
[E] Sealed Armor Box 2
[E] Skill Tome Exchange Ticket 1
[ L ] Steel 50
[L] Evil Minded Orb 50
[L] Moon Shadow Stone 50
[L] Quintessence 50
[L] Exorcism Bauble 50
[L] Platinum 50
[L] Anima Stone 50
[L] Illuminating Fragment 50

 

 

 

2nd Runner-up
Gold 20000
DarkSteel 1000000
Copper 3,000,000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1
[E] Sealed Weapon Box 1
[E] Sealed Armor Box 1
[E] Skill Tome Exchange Ticket 1
[ L ] Steel 30
[L] Evil Minded Orb 30
[L] Moon Shadow Stone 30
[L] Quintessence 30
[L] Exorcism Bauble 30
[L] Platinum 30
[L] Anima Stone 30
[L] Illuminating Fragment 30

 

 

 

3rd Runner-up
Gold 15000
DarkSteel 1000000
Copper 3,000,000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1
[E] Sealed Weapon Box 1
[E] Sealed Armor Box 1
[E] Skill Tome Exchange Ticket 1
[ L ] Steel 10
[L] Evil Minded Orb 10
[L] Moon Shadow Stone 10
[L] Quintessence 10
[L] Exorcism Bauble 10
[L] Platinum 10
[L] Anima Stone 10
[L] Illuminating Fragment 10

 

Rank 5-8
Gold 10000
DarkSteel 1000000
Copper 3,000,000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1
[E] Sealed Weapon Box 1
[E] Sealed Armor Box 1

 

 

Rank 9-16
Gold 7000
DarkSteel 1000000
Copper 3,000,000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1

 

 

Rank 17-32
Gold 5000
DarkSteel 1000000
Copper 3,000,000
Summon Epic Spirit Stone 1
Epic Tome 1
แก้ไข โดย D-TROY
ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
แชร์ในเว็บไซต์อื่น ๆ

 • D-TROY เปลี่ยนชื่อเป็น It's time for the minor teams to take action in the 3v3 "DragonWorld Minor Tour 2023 - Season 1"
ผู้เยี่ยมชม
กระทู้นี้จะปิดเพื่อตอบกลับในอนาคต
×
×
 • สร้างใหม่...